Ojačivači bilja

RhizoVItal FZB®42 - 5 l

Cijena: 4.610,40 kn

Tillecur® 25 kg

Cijena: 2.654,37 kn

Tillecur® 10 kg

Cijena: 1.062,20 kn

Tillecur® 3 kg

Cijena: 390,98 kn

Promot®Plus 10 kg

Cijena: 5.311,00 kn

MYCO-SIN 0,25 KG

Cijena: 36,16 kn

POTTASOL 0,2 L

Cijena: 13,92 kn

EQUISETUM PLUS 0,2 L

Cijena: 27,07 kn

COCANA 25/1 LIT

Cijena: 619,24 kn

COCANA 1/1 LIT

Cijena: 50,85 kn

ALGOVITAL PLUS® 200 ML

Cijena: 27,84 kn

Promot®Plus 500 g

Cijena: 345,78 kn

ALGOVITAL PLUS 1/1 LIT

Cijena: 92,66 kn

ALGOVITAL PLUS 10/1 LIT

Cijena: 615,85 kn

ALGOVITAL PLUS 25/1 LIT

Cijena: 1.471,26 kn

CUTISAN 1/1 KG

Cijena: 42,94 kn

CUTISAN 25/1 KG

Cijena: 372,90 kn

EQUISETUM PLUS 1/1 LIT

Cijena: 98,31 kn

EQUISETUM PLUS 10/1 LIT

Cijena: 675,74 kn

EQUISETUM PLUS 25/1 LIT

Cijena: 1.604,60 kn