Svrdla za drvo

SVRDLO ZA DRVO FI 7

Cijena: 8,75 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 8

Cijena: 8,75 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 10

Cijena: 11,25 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 12

Cijena: 16,88 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 14

Cijena: 21,88 kn

SVRDLO ZA OPLATU 8X800

Cijena: 54,50 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 12X400

Cijena: 77,13 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 14X400

Cijena: 85,00 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 16

Cijena: 29,38 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 6X250

Cijena: 30,00 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 8X250

Cijena: 32,75 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 10X250

Cijena: 40,00 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 14X250

Cijena: 56,25 kn

SVRDLO ZA OPLATU 14X400

Cijena: 83,75 kn

SVRDLO ZA OPLATU 12X800

Cijena: 79,38 kn

SVRDLO ZA OPLATU 16X600

Cijena: 103,75 kn

SVRDLO ZA OPLATU 20X600

Cijena: 136,88 kn

SVRDLO ZA OPLATU 18X400

Cijena: 115,63 kn

SVRDLO ZA OPLATU 10X800

Cijena: 65,00 kn

SVRDLO ZA DRVO FI 16X250

Cijena: 60,00 kn