Početna Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka

OPĆE ODREDBE

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze na web stranici i koji su korištenjem web stranice www.comet.hr  obrađeni, odnosno prikupljeni i pohranjeni od strane voditelja obrade osobnih podataka COMET d.o.o.,  Varaždinska 40c, 42 200 Novi Marof, OIB: 48249084626 (u daljnjem tekstu COMET d.o.o.) od korisnika fizičke osobe kao ispitanika. 
COMET d.o.o. osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacije korisnika, analize poslovanja, marketinga, provedbe sustava nagrađivanja, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica.
COMET d.o.o. kao pružatelj usluga web stranice www.comet.hr  zauzima se za zaštitu privatnosti i osobnih podataka. Mole se korisnici da pročitaju Opće uvjete poslovanja kako bi lakše razumjeli koje podatke COMET d.o.o. prikuplja te kako i u koje svrhe ih koristi.
Ako korisnik ima bilo kakvih pitanja vezanih uz zaštitu osobnih podataka, može se obratiti izravno COMET d.o.o. na adresu e-pošte [email protected] 
Mole se korisnici da pažljivo pročitaju Opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem osobnih podataka putem web stranice www.comet.hr i pristankom na Opće uvjete poslovanja putem web stranice www.comet.hr korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, te da je upoznat sa svrhama i načinima prikupljanja, obrade i korištenja svojih osobnih podataka u skladu s Općim uvjetima poslovanja.
Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Općim uvjetima zaštite osobnih podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu www.comet.hr
Na sva pitanja koja nisu posebno uređena Općim uvjetima zaštite osobnih podataka primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja web stranice www.comet.hr

PROMJENE OPĆIH UVJETA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

COMET d.o.o. može izmijeniti ili dopuniti Opće uvjete zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici www.comet.hr. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranice www.comet.hr. U slučaju promjene politike zaštite osobnih podataka na štetu korisnika COMET će obavijestiti korisnike web stranice www.comet.hr
Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti važeće Opće uvjete zaštite osobnih podataka koji su dostupni na web stranici www.comet.hr

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

Na internetskoj stranici www.comet.hr COMET d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika: ime i prezime, broj telefona, adresa, adresa e-pošte, adresa slanja proizvoda, adresa slanja računa, poštanski broj, grad, tvrtka i OIB (samo za tvrtke).
Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju sa COMET d.o.o. sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, marketinška podrška s kojima je COMET d.o.o. putem ugovora o zaštiti podataka osigurao potrebne mjere zaštite osobnih podataka.
COMET d.o.o. će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja osim u slučaju kada korisnik zatraži brisanje svoga korisničkog računa i svojih osobnih podataka.
COMET d.o.o. će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe 
COMET d.o.o. se obvezuje korisnicima omogućiti:

  • pristup njihovim osobnim podacima koje obrađuje, pri čemu korisnik osobnim podacima na web stranici  www.comet.hr može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte
  • izmjene i ispravke kako bi osiguralo da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani
  • brisanje osobnih podataka
  • prijenos podataka trećoj strani
  • prigovor na obrade podataka
  • povlačenje danih privola za svrhe za koje je ista dana, bez ikakvih posljedica na način da zahtjeve za istima korisnici mogu podnijeti na slijedeće načine:
  1. putem elektroničke pošte na [email protected]
  2. poštom na adresu COMET d.o.o., Varaždinska 40c, 42200 Novi Marof

COMET d.o.o. ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica.
COMET d.o.o.  će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima poslovanja.
COMET d.o.o. obrađuje i ne prenosi osobne podatke korisnika izvan granica EU.
Voditelj obrade osobnih podataka je COMET d.o.o. i postupa u cijelosti u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka.
Osobni podaci u zbirkama osobnih podataka su odgovarajuće zaštićeni od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštenih promjena ili dostupa.
Voditelj obrade osobnih podataka poduzeo je tehničke, kadrovske i organizacijske mjere zaštite osobnih podataka koje su potrebne da bi se osobni podaci zaštitili od slučajnog gubitka ili uništenja i od nedopuštenog pristupa, nedopuštene promjene, nedopuštenog objavljivanja te svake druge zlouporabe i utvrdio je obvezu osoba koje su zaposlene u obradi podataka na očuvanje povjerljivosti prikupljenih osobnih podataka.
Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.comet.hr kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, COMET d.o.o. može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti Politiku privatnosti na stranici i detaljno se upoznati s pravilima zaštite osobnih podataka COMET načinima i svrhama obrada, rokovima zadržavanja podataka i svim pravima pojedinaca.
Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ako korisnik ne pruži obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

POVJERLJIVOST PODATAKA TREĆIH OSOBA

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje COMET d.o.o. prikuplja od ispitanika. Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.comet.hr  imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja. Ako preko web stranice www.comet.hr  korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, COMET d.o.o. preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice. COMET d.o.o. nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.